Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Muzeum im.  Oskara Kolberga, opracowuje naukowo i eksponuje zabytki i materiały prezentujące dzieło Kolberga, zaliczane do najwybitniejszych dokonań nauki polskiej XIX wieku. Przedstawia opracowany i konsekwentnie realizowany program badań kultury ludowej ziem dawnej Rzeczypospolitej oraz jedyny tego typu zbiór źródeł i opracowań, w postaci tomów „Ludu” i „Obrazów Etnograficznych” wraz z fragmentami archiwum rękopiśmiennego.

Od 2002 r. Muzeum w Przysusze jest organizatorem ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga„Za zasługi dla kultury ludowej”.

Siedzibą Muzeum jest zabytkowy dwór wzniesiony przez rodzinę Dembińskich herbu Nieczuja w drugiej połowie XIX w.

Oskar Kolberg muzeum

 

Oskar Kolberg muzeum2

 

Oskar Kolberg muzeum3

 

Oskar Kolberg muzeum4

 

Oskar Kolberg muzeum5

 

Rycina

 

Rycina2

 

Przysucha ekspozycja

 

Fragmenty wystawy czasowej „Ginące zawody-tkactwo”

Przysucha ekspozycja2

 

Przysucha ekspozycja3

 

Przysucha ekspozycja4

 

Przysucha ekspozycja5

 

Przysucha ekspozycja6

 

Przysucha ekspozycja7

„Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”.

W dniach 25 i 26 października w Ciekotach odbyła się  konferencja poświęcona dziedzictwu kulturowemu wsi. W debacie zorganizowanej  przez Fundację Wspomagania Wsi, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu oraz Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach uczestniczyło blisko sto osób z województwa świętokrzyskiego i północnego Podkarpacia. Celem konferencji była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się również z działalnością bliżyńskiego Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki”. http://wszechnica.org.pl/11/142/979/o_muzeum_wsi_dawnej_domek_tkaczki

Ważną częścią konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami realizującymi projekty na rzecz dziedzictwa w regionie. W czasie spotkania zaprezentowały się także instytucje mogące służyć radą i pomocą w czasie realizacji projektów.

Prof Żak

Z wykładem wystąpił prof. Stanisław Żak znawca literatury, który mówił o wartości kultury wiejskiej,  o tym że w kulturze chłopskiej istnienie określonych przedmiotów uzasadnione było ich użytecznością i jeśli coś było niepotrzebne  nie przetrwało.

 

Gawlik

Leszek Gawlik z Muzeum Wsi Kieleckiej w swoim wykładzie odniósł się do ochrony i badań dawnych rzemiosł ludowych w praktyce muzeum skansenowskiego. Przekonywał, że istnieje wielka potrzeba zbierania i dokumentowania wszystkiego, co dotyczy zanikającego dziedzictwa kulturowego wsi.

 

dzieci Ciekoty

Dzieci z zespołu ludowego z Ciekot.

 

Halina Sadecka Konferencja

Halina Sadecka mówiła o projekcie „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.

 

Irena Godyń konferencja

Irena Godyń prezentowała projekty dotyczące  garncarstwa i plecionkarstwa .

 

Urszula Jędrzejczyk

Urszula Wolska (Jędrzejczyk)  opowiedziała o Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki”.

 

Prof. Pokropek

Drugi dzień spotkania w Ciekotach rozpoczął prof. Marian Pokropek, który zaprezentował przykłady dziedzictwa architektonicznego wsi województw świętokrzyskiego i podkarpackiego.

 

Kapkazy

Konferencję zwieńczyły warsztaty „Organizacja przestrzeni wsi przy wykorzystaniu naturalnych materiałów”poprowadzone przez  Ewę Skowerską-Kosmalską i Mariusza Kosmalskiego (Kapkazy Szkoła Wrażliwości).

 

Odziarnianie lnu Konferencja

Proces obróbki lnu mogli poznać uczestnicy podczas warsztatów „Zawracanie kijem Wisły. Nowe życie starych tradycji – poznaj, zrozum, zachowaj” Ireny Godyń i Haliny Sadeckiej z udziałem Urszuli Jędrzejczyk i krosien z Domku Tkaczki.

Czesanie konferencja

Czesanie lnu.

 

Międlenie konferencja

Międlenie lnu.

 

Przędzenie konferencja

Przędzenie lnu na przęślicy.

 

Ula

Tkanie.

 

Moda Konferencja

Warsztaty zakończyły się  „pokazem mody”.

 

 

Zdjęcia wykonane przez Urszulę Jędrzejczyk i Joannę Kwiecień z Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom”