Biołe Portki – wystawa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014

„Dziedzictwo – Źródło Tożsamości” to hasło kolejnej,  XXII edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. 13 września w Domku Tkaczki otwarta została wystawa „Biołe Portki”. Na wystawie są tkaniny, narzędzia i krosna do których można zasiąść i tkać.

biołe portki

Tytułowe biołe portki i pranie

 

EDD6

Stroje Gospodyni i Gospodarza

 

EDD5

Tkaczka Wiktoria

 

czesanie lnu

Czesanie lnu

EDD2

Goście, Goście…

EDD3

EDD4

 

EDD8

EDD9

EDD10

EDD 1

EDD11

EDD7

 

 

więcej zdjęć na stronie Gminy Bliżyn

 

 

Europejskie Dni Dziedzictwa

„Dziedzictwo – źródło tożsamości” – to hasło kolejnej, XXII już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.

„Tak uniwersalny temat może być interpretowany i powiązany z wieloma aspektami, które czerpią z naszej wspólnej przeszłości, jak poczucie przynależności do własnej społeczności czy narodu, więź z historią, językiem, tradycją i rodziną. Tożsamość daje szansę zrozumienia szerszego kontekstu relacji z otoczeniem a co za tym idzie umożliwia bardziej świadome obcowanie z zabytkiem.”
więcej na stronie  EDD

 

Zapraszamy 13 września o godz. 15:00 na otwarcie wystawy Biołe Portki. Na wystawie będzie można zobaczyć tkaniny i narzędzia do obróbki lnu ze zbiorów Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki”.
EDD Domek Tkaczki

 

 

Na bliżyńskim szlaku rękodzieła

Od kwietnia do sierpnia na terenie gminy Bliżyn realizowany był projekt „Na bliżyńskim szlaku – organizacja warsztatów artystycznych” finansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”, podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Skarżyskim. Partnerem projektu było Stowarzyszenie RDEST.

garnkiDzieci i młodzież zapoznawały się z dawnymi ginącymi zawodami: tkaczki, garncarza i rymarza oraz fotografowały i jeździły konno.

 

bliżyński szlak3

Warsztaty fotograficzne poprowadził Andrzej Adamczyk, była to praktyczna nauka fotografowania przedmiotów użytkowych, elementów zanikającej kultury ludowej w celu profesjonalnej prezentacji i zachowania ich obrazu dla potomnych.

 

bliżyński szlak4Uczestnicy projektu poznawali tajemnice garncarstwa w warsztacie garncarskim pana Jarosława Rodaka w Rędocinie, członka Stowarzyszenia Twórców Ludowych, kontynuatora tradycji rzemieślniczej i artystycznej garncarstwa. Laureata nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

 

bliżyński szlak6

bliżyński szlak5Dużą atrakcją były konie ! Można było odbyć na nich przejażdżkę pod okiem hipoterapeutki Justyny Ostrowskiej Paszkiel a także pozować do fotografii w szlacheckim stroju. Konie uczestniczą w pokazach i paradach organizowanych przez Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

 

bliżyński szlak8

Przez cały tydzień w Muzeum Dawniej Wsi – Domku Tkaczki uczestnicy projektu spotykali się na zajęciach tkackich i rymarskich.

Warsztaty rymarskie były z rymarzem-siodlarzem, kolekcjonerem siodeł, strzemion oraz innych elementów końskiej uprzęży, Panem Stanisławem Paszkielem. Pasjonatem sztuki rymarstwa, ratującym stare siodła przed zniszczeniem, które wykorzystuje potem w czasie rekonstrukcji historycznych.

 

bliżyński szlak7

Tkania uczestnicy uczyli się na bardkach, ramkach i zabytkowych krosnach z Domku Tkaczki.

 

bliżyński szlak

Powstało wiele interesujących prac, które można było obejrzeć na wystawie w bliżyńskim Zameczku.

 

bliżyński szlak2

wernisaż

Ania i Zuzia

rymarstwo

tkaniny

tkaniny2

tkaniny3

tkaniny4

 

więcej zdjęć z warsztatów na stronie Stowarzyszenia RDEST